“Kỷ nguyên Bảo Bình” và sự chuyển dịch lớn của Lịch sử Nhân loại

Ai nghiên cứu chút ít về chiêm tinh học đều biết, precessio là gì. Thuật ngữ này dùng để chỉ sự chệch đi, có thể do quá trình chuyển dịch bấp bênh trên trục quay của trái Đất.Chúng ta đều biết, điểm xuân phân, khi kinh độ Mặt trời bằng 0, rơi vào chòm sao Bạch … Continue reading “Kỷ nguyên Bảo Bình” và sự chuyển dịch lớn của Lịch sử Nhân loại