Chưa phân loại

Lạc loài

Hà Thủy Nguyên
Written by Hà Thủy Nguyên

Nếu ta là Satan

Ta lạc loài giữa một bầy thiên sứ

Nếu ta là thiên sứ

Ta lạc loài giữa một lũ điên

Nếu ta là người điên

Ta lạc loài giữa cõi đời quá tỉnh

 

Hãy điên đi người ơi

Ngày mai là ngày cuối cùng trên Trái Đất

Đạp tung những căn phòng quá chật

Xông ra giữa biển khơi

 

Hãy điên đi người ơi

Ngày mai là ngày cuối cùng trên Trái Đất

Có ý nghĩa gì đâu những bộ áo quần

Đem đốt hết cùng nhân gian lừa dối

 

Hãy điên đi người ơi

Ngày mai là ngày cuối cùng trên Trái Đất

Uống cho say

Yêu cho mê

Thở cho cạn khí trời

Hãy điên đi ta ơi

Lộn cổ xuống đáy hỗn mang

Rỏ máu xuống trái tim bị giam hãm ngàn năm

Chúa có biết Satan lạc lõng giữa Thiên Đàng.

 

Hà Thủy Nguyên

(2009)

Share

2 Comments

 • Lạc lõng, lạc loài, khác biệt…
  Thật thiệt thòi cho những ai một vài lần trong đời không thấy thế.

  Nếu ta là sa tăng
  Ta lạc loài giữa bầy thiên sứ
  Nếu ta là thiên sứ
  Ta lạc loài giữa một bọn điên
  Nếu ta là người điên
  Ta lạc loài giữa cuộc đời quá tỉnh
  Hãy điên đi người ơi
  Như ngày mai là ngày cuối cùng trên trái đất
  Đạp tung những căn phòng quá chật
  Xông ra giữa biển trời
  Hãy điên đi người ơi
  Như ngày mai tất cả chúng ta cùng biến mất
  Đừng ngu si gì mà tất bật
  Đừng đua nhau nô nức xuống mồ
  Hãy điên đi người ơi
  Như ngày mai là ngày duy nhất
  Say sưa
  Đam mê
  Hít cho cạn khí trời

  Hãy điên đi ta ơi
  Nổi cuồng phong quấy tung trần thế
  Ta là loài quỷ dữ lang thang
  Chúa có biết sa tăng lạc lõng giữa thiên đàng.

 • Hoặc

  Nếu ta là sa tăng
  Ta lạc loài giữa bầy thiên sứ
  Nếu ta là thiên sứ
  Ta lạc loài giữa bọn điên
  Nếu ta là người điên

  Ta lạc loài giữa cuộc đời quá tỉnh

  Hãy điên đi người ơi
  Như ngày mai là ngày cuối cùng trên trái đất
  Đạp tung những căn phòng quá chật
  Xông ra giữa biển trời

  Hãy điên đi người ơi
  Như ngày mai tất cả chúng ta cùng biến mất
  Đừng ngu gì mà tất bật
  Đừng say sưa xây những nấm mồ

  Hãy điên đi người ơi
  Như ngày mai chỉ là ngày duy nhất
  Đam mê

  Cuồng si
  Hít cho cạn khí trời

  Hãy điên đi ta ơi
  Nổi cuồng phong quấy tung trần thế
  Ta là loài quỷ dữ lang thang
  Chúa có biết sa tăng lạc lõng giữa thiên đàng.

Leave a Comment