Lì xì sách thay tiền, một xu hướng mới đã và đang hình thành

Khi Book Hunter bắt đầu nảy sinh ý định kêu gọi cộng đồng thay đổi thói quen mừng tuổi, từ lì xì tiền sang lì xì sách, thì trên cộng đồng mạng đã rất nhiều người đã và đang thực hiện truyền thống mới này từ lâu rồi. Đó thực sự là một điều đáng … Continue reading Lì xì sách thay tiền, một xu hướng mới đã và đang hình thành