Bài độc quyền Chuyển đổi Dịch thuật

Lộ trình tự do – Các bài học chính trị và kinh tế từ chuyển đổi dân chủ

Hunters
Written by Hunters

Đây là cuốn sách tập hợp các bài học chuyển đổi dân chủ phải đối mặt ở lĩnh vực kinh tế và chính trị. Cuốn sách được viết bởi nhiều chuyên gia nghiên cứu kinh tế chính trị.

Nhiều quốc gia đang phát triển đã thực hiện chuyển đổi mô hình từ độc tài sang dân chủ trong 25 năm vừa qua. Trong khi một số quốc gia đã đạt được thành công trong việc xây dựng được các nền tảng dân chủ khá mạnh với một nền thịnh vượng được chia sẻ, thì còn nhiều quốc gia khác đã thất bại.

Vì con sóng thay đổi này vẫn tiếp tục vươn tới Trung Đông, châu Phi và châu Á, các kinh nghiệm quý báu liên quan tới chính sách có thể được rút ra từ những chuyển đổi dân chủ gần đây ngày càng trở nên quan trọng và đáng chú ý hơn bao giờ hết. Qua các bài học ví dụ ở Brazil, Indonesia, Mexico, Nigeria, Ba Lan, Nam Phi, Thái Lan và Ukraine, cuốn sách Lộ trình tới tự do (Pathways to Freedom) khám phá những nhân tố cấu trúc và các sự lựa chọn chính sách đã hình thành nên tám chuyển dịch quan trọng – một số thành công, một số không được như vậy. Các bài học ví dụ tập trung vào sáu chủ điểm: thêm vào hoặc loại trừ mang tính kinh tế xã hội học, các chính sách và cấu trúc kinh tế, truyền thông và xã hội dân sự, hệ thống pháp lý và pháp trị, cấu trúc chính phủ, giáo dục và dân số. Các chương phụ phân tích các chủ điểm này qua những ví dụ định lượng nhẹ nhàng về tiến trình dân chủ hoá trong các bài học ví dụ.

Với các phân tích lịch sử xúc tích và các kế hoạch cải tiến tích cực, cuốn sách Lộ trình tới tự do cho chúng ta một cái nhìn dễ tiếp cận và đủ tin cậy về những điều các quốc gia phải làm để xây dựng các nền dân chủ bền vững và thịnh vượng – và đó cũng là điều Hoa Kỳ cũng như nhiều nước khác có thể giúp.

Bìa sách:

Pathways-to-Freedom-cover-lrg

Share

Leave a Comment