Sáng tác Thơ

NAM MÔ A DI PHẦN PHẬT

Hà Thủy Nguyên
Written by Hà Thủy Nguyên

Nam mô a di phần phật

Nam mô a di phần phật

Tro tàn bay loạn thế gian

Tâm thành quy đổi ra bạc cắc

Xuân tâm chộn rộn mắt kim tiền

 

Nhung nhúc bầy người khoe áo mới

Phớt lờ hoa cũ uổng sắc hương

Trời xanh u ám màu hương khói

Cầu khấn gì đâu

Tham sân si

 

Nam mô a di phần phật

Nam mô a di phần phật

Tiền bạc, tiền vàng, ôi tiền ảo

Tình thân, tình nghĩa, ấy tình suông

Một cột khói nhang, hoa đại rụng

Giày ai nện gót nát hoa tàn

 

Thôi có gì đâu

Ngàn năm vẫn thế

Vẫn buồn rầu thương cảnh xuân sang

Thương hoa vắng lặng chờ tàn tạ

Thương trời xanh hoen ố nguyện cầu

Thương cô độc không được đời buông bỏ

Thương Phật Đà lầm phổ độ chúng sinh

 

Ta nói mãi một điều đã cũ

Có sao đâu, xuân vẫn cứ chờ mùa

Hoa cứ rụng

Trời cứ phai nhạt nắng

Đời cứ vô minh

Phật cứ phổ độ lầm

 

Hà Thủy Nguyên

Share