Thông báo Tôi hành động

ONLINE WORKSHOP: PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC CHO THANH NIÊN

Hunters
Written by Hunters

Do những khiếm khuyết của hệ thống giáo dục, nhiều bạn trẻ bắt đầu có nhu cầu tự học để nâng cao vốn kiến thức và kỹ năng cho bản thân. Tuy nhiên, những người tự học sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình này bởi thiếu kế hoạch, thiếu nguồn tư liệu, thiếu kinh nghiệm xử lý thông tin và thậm chí là cả phương pháp thư giãn hợp lý.

Do đó, chúng tôi quyết định tổ chức Online Workshop PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC CHO THANH NIÊN với mong muốn hướng dẫn cho những bạn có nhu cầu tự học một lộ trình để các bạn có thể vững bước hơn trên con đường hướng tới tri thức. Giáo trình được thiết kế dựa trên kinh nghiệm tự học của các admin và quá trình đào tạo nhân sự tự học của Book Hunter

Người hướng dẫn: Nhà văn Hà Thủy Nguyên, Lê Duy Nam & Nguyễn Vũ Hiệp

Nội dung học bao gồm:

Buổi 1: Xác định giới hạn kiến thức và mục đích tự học. (Lê Duy Nam)

Buổi 2: Xây dựng lộ trình tự học và quản lý thời gian (Lê Duy Nam)

Buổi 3: Tìm kiếm các nguồn kiến thức và xử lý thông tin (Lê Duy Nam)

Buổi 4: Phương pháp ghi chép và lưu trữ kiến thức ( Nguyễn Vũ Hiệp)

Buổi 5: Nâng cao nhận thức thông qua giải trí (Hà Thủy Nguyên)

Các buổi học sẽ diễn ra từ 19h30 đến 20h30 tối thứ 4 và thứ 7 hàng tuần

Sau 5 buổi lý thuyết, các bạn sẽ được hỗ trợ 4 tuần tư vấn giai đoạn đầu quá trình tự học. Trong 1 tháng tư vấn này, chúng tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề tự học của bạn.

Cách thức tham gia:

Link đăng ký: https://goo.gl/forms/QK02AsIpk9fFxQw62

Học phí: 500.000 (5 buổi + 4 tuần tư vấn)

Số lượng học viên tối đa: 20 người

Sau khi các bạn đăng ký, chúng tôi sẽ gửi cách thức thanh toán học phí và tham gia Online Workshop qua email.

Mọi thắc mắc, các bạn có thể liên hệ với SĐT 0911.185.338

Thông tin về người hướng dẫn:

Lê Duy Nam: Admin quản lý dịch thuật Book Hunter, giảng viên Tự học tiếng Anh nghiêm túc

Nguyễn Vũ Hiệp: Admin quản lý sáng tác Book Hunter, giảng viên Phương pháp sáng tác văn chương

Hà Thủy Nguyên: Nhà văn/biên kịch, Admin quản lý đào tạo Book Hunter, giảng viên Các nguyên tắc viết căn bản & Phương pháp sáng tác văn chương

Share