Phỏng vấn David Bohm – Tác giả của lý thuyết Vũ trụ toàn ảnh và “Cái toàn thể và trật tự ẩn”

Bài phỏng vấn David Bohm này, được F. David Peat và John Briggs thực hiện, đăng lần đầu tiên trên tạp chí Omni, tháng 1,  1987 Năm 1950 David Bohm đã viết cái mà nhiều nhà vật lí sau này xem là một quyển sách giáo khoa mẫu mực về cơ học lượng tử. Điều … Continue reading Phỏng vấn David Bohm – Tác giả của lý thuyết Vũ trụ toàn ảnh và “Cái toàn thể và trật tự ẩn”