Bài độc quyền Sáng tác Thơ

Ru em

Hunters
Written by Hunters

Ngủ đi em ngủ đi em
Ta thương tay với kéo rèm Sông Ngân
Ta ru khúc hát dương trần
Ru Hồn Mộng ngủ trong ngàn sao sa
Cho Hồn Lá cả Hồn Hoa
Nhập vào trong tóc trắng nhoà mây cao

Mộng tìm lối đưa vào trong mộng
Đêm thầm thì tiếng động cỏ hoa
Dế sầu lắng lại âm ba
Cá say mây nước trăng tà hát ru

Mai Tuệ Vân

Share