Sự kiện Tôi hành động

SEMINAR: Căn tính và bạo lực – Huyễn tưởng về số mệnh

Hunters
Written by Hunters

Đơn vị tổ chức: NXB Tri Thức

Đơn vị phối hợp: Book Hunter

Chủ trì: GS Chu Hảo

Diễn giả: Lê Duy Nam – Hà Thủy Nguyên

Thời gian: 14h00-16h30 ngày 9 tháng 9 năm 2016

Địa điểm: Hội trường tầng 3 tòa nhà VUSTA 53 Nguyễn Du, Quận Hòa Kiếm, Hà Nội

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRcS-LkjFDXJBGvx_q97Z3Mkn5CKEI4n_Y9Tsy8qSp0dtE9A/viewform?c=0&w=1

Link mua sách: https://hangcao.info/shop/tam-ly-hoc/can-tinh-va-bao-luc/

Timeline:

13h45: Đón khách

14h00 – 14h05: Giới thiệu

14h05 – 14h30: Tham luận: Những tư tưởng đổi mới của Amartya Sen trong kinh tế và chính trị – Lê Duy Nam

14h30 – 15h45: Tham luận: Qua “Căn tính và bạo lực” để hiểu về sự chia cắt thế giới – Hà Thủy Nguyên

15h45 – 16h30: Thảo luận trao đổi

Nội dung:

“Căn tính và bạo lực – Huyễn tưởng về số mệnh” là một tác phẩm đặc biệt của nhà Kinh tế học được giải Nobel Kinh tế Amartya Sen.  Trong cuốn sách này, ông đã đề cập đến một vấn đề cốt lõi của con người, đó là con người rất dễ bị định hình bởi những căn tính. Từ niềm tin rằng căn tính ấy là một phần quan trọng của mỗi người trong các cộng đồng, lòng căm thù với những cộng đồng khác đã xuất hiện, và cũng vì thế mà những xung đột, bất bình đẳng, chiến tranh đã diễn ra.

Mở đầu tác phẩm, Amartya Sen đã viết: Oscar Wilde có đưa ra một nhận định bí hiểm, rằng: “Hầu hết người ta là kẻ khác.” Điều này nghe cũng giống như những câu nói đầy thách đố khác của ông, nhưng trong trường hợp này, Wilde bảo vệ cách nhìn của mình bằng sự thuyết phục đáng nể: “Tư tưởng của họ là quan niệm của kẻ khác, cuộc sống của họ là sự bắt chước, đam mê của họ là sự trích dẫn lại [từ kẻ khác].” Quả thật, chúng ta chịu ảnh hưởng đến độ ngạc nhiên từ những người mà ta tự nhận là có chung căn tính. Những căm thù theo kiểu phe phái, một khi được người ta tích cực xiển dương, có thể lan nhanh như đám cháy rừng, như ta đã thấy gần đây ở Kosovo, Bosnia, Rwanda, Timor, Israel, Palestine, Sudan và nhiều nơi khác trên thế giới. Bằng một sự kích động thích hợp, cái ý thức được nuôi dưỡng về căn tính chung của một nhóm người có thể bị biến thành thứ vũ khí mạnh mẽ để xử sự hung bạo với một nhóm khác.”

Share

Leave a Comment