Bài lưu trữ Thưởng thức và suy ngẫm Văn chương - Cái đẹp

Sông núi giao thần – Đinh Hùng

Avatar
Written by Đinh Hùng

Trăng ơi! đừng bỏ kinh thành
hồn cố đô vẫn thanh bình như xưa
nhỡn tiền chợt sáng thiên cơ
biết chăng ảo phố, mê đồ là đâu?
ta say ánh lửa tinh cầu
dựng lên địa chấn, loạn mầu huyền không
trận cười tan hợp núi sông
cơn mê kỳ thú lạ lùng cỏ hoa
hý trường đổi lớp phong ba
mượn tay nguỵ tạo xoá nhoà biển dâu
hưng vong Vạn Lý thành sầu
trăng ơi! đừng bỏ mái lầu nhân gian
ta chờ thiên địa giao hoan
nhập thần cây cỏ muôn vàn kiếp sau

(Trích tập Mê hồn ca)

Tranh minh họa: Flores de Luna/ Tác giả Rhia Janta Cooper

Share