Sáng tác Thơ

TA MẶC

Hà Thủy Nguyên
Written by Hà Thủy Nguyên

Ta mặc áo trần gian
Sông đời trầm chậm chảy
Bóng gì in đáy nước
Hồn ta hay áo ta?

Ta mặc đời trầm luân
Giương cung vào thăm thẳm
Sao trời rụng dưới sân
Lẫn bụi đời quái lạ

Tạ mặc đồng phục hận
Tắm hồn giữa máu tươi
Vọng ký ức xa xôi
Ta tìm ta trinh khiết

Ta mặc ta mỏi mệt
Ta mặc ta chán chường
Ta chìm giữa khói sương
Cất khúc sầu ai nhớ

Ta cởi áo trần gian
Hình hài nay cũng thoát
Chẳng bóng in đáy mộng
Đời cũng bỏ mặc ta.

Hà Thủy Nguyên

Share