Danh mục ebooks

Tác phẩm của Francis Bacon – Chia sẻ Ebooks

Hunters
Written by Hunters

Cùng với William Shakespeare, Francis Bacon (1561-1626) là một trong những tác giả lớn nhất đã làm nên không chỉ Phục Hưng ở Anh mà cả Phục Hưng ở Châu Âu. Francis Bacon không chỉ tạo nên một nền tảng khoa học thực nghiệm mà còn là một nhà chính trị, một nhà triết học quan trọng với lý thuyết về ngẫu tượng đến nay vẫn còn ảnh hưởng rất lớn. Book Hunter xin được giới thiệu các tác phẩm quan trọng nhất của ông.

———–

Book Hunter xin giới thiệu đến các bạn kho Ebook tuyển chọn và phân loại các tác phẩm của Francis Bacon bằng Anh ngữ. Kho Ebook này được chia sẻ hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể download sách hoặc đọc online tùy ý, nhưng vui lòng không sử dụng ebook cho các mục đích tải xuống và bán trên các kênh ebook khác hoặc in ra để bán sách lậu.

Chúng tôi cũng rất mong những bạn hứng thú có thể tham gia dịch thuật lần lượt các tác phẩm mà các bạn tâm đắc. Nếu có nhu cầu tham gia dịch, xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info.bookhunter@gmail.com

Link download và đọc online: https://1drv.ms/f/s!Ahb6BuNCRXC73yW0Xh6JN0KHP0ur

DANH MỤC TÁC PHẨM

#1. Essays: Religious Meditations. Places of Perswasion and Disswasion. Seene and Allowed (1597)

#2. The Advancement of Learning hay Of the Proficience and Advancement of Learning, Divine and Human (1605)

#3. Novum Organum Scientiarum (1620) – Đã dịch ra tiếng Việt: “Bộ công cụ mới”

Link mua sách tiếng Việt sách “Bộ công cụ mới”: https://www.hangcao.info/san-pham/bo-cong-cu-moi/

#4. New Atlantis (1627)

Share