Danh mục ebooks

TÁC PHẨM CỦA THOMAS HOBBES – CHIA SẺ EBOOKS

Hunters
Written by Hunters

Thomas Hobbes (1588 – 1679) là chính trị gia kinh điển của Anh và có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng chính trị hiện đại với khái niệm “Khế ước xã hội”. Mặc dù ông ủng hộ quân chủ nhưng ông vẫn đề xướng các quyền căn bản của dân chủ như quyền được bầu cử, quyền bình đẳng, chính thể là đại diện cho nhân dân… Ở Việt Nam chúng ta được biết đến cuốn “Leviathan” của ông, tuy nhiên trước tác này chưa được dịch ra tiếng Việt. Ngoài ra, ông còn nhiều các trước tác khác về lịch sử, luật pháp, chính trị, văn học, nghệ thuật và khoa học tự nhiên. 

———–

Book Hunter xin giới thiệu đến các bạn kho Ebook tuyển chọn và phân loại các tác phẩm của Thomas Hobbes bằng Anh ngữ. Kho Ebook này được chia sẻ hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể download sách hoặc đọc online tùy ý, nhưng vui lòng không sử dụng ebook cho các mục đích tải xuống và bán trên các kênh ebook khác hoặc in ra để bán sách lậu.

Chúng tôi cũng rất mong những bạn hứng thú có thể tham gia dịch thuật lần lượt các tác phẩm mà các bạn tâm đắc. Nếu có nhu cầu tham gia dịch, xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info.bookhunter@gmail.com . 

Link download và đọc online: https://1drv.ms/f/s!Ahb6BuNCRXC73ySaB0O2IOZy99o_

DANH MỤC TÁC PHẨM

#1. Leviathan

#2. Eight Books of the Peloponnesian Warre, translation with an Introduction of Thucydides, History of the Peloponnesian War

#3. A Briefe of the Art of Rhetorique (in Molesworth’s edition the title is The Whole Art of Rhetoric). A new edition has been edited by John T. Harwood: The Rhetorics of Thomas Hobbes and Bernard Lamy, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1986. (Authorship probable: While Karl Schuhmann firmly rejects the attribution of this work to Hobbes, disagreeing with Quentin Skinner, who has come to agree with Schuhmann, a preponderance of scholarship disagrees with Schuhmann’s idiosyncratic assessment.)

#4. Elements of Law, Natural and Politic (circulated only in handwritten copies, first printed edition, without Hobbes’s permission in 1650)

#5. Human Nature: or The fundamental Elements of Policie (first thirteen chapters of The Elements of Law, Natural and Politic, published without Hobbes’s authorisation)

#6. Six Lessons to the Professor of Mathematics

#7. English translation of Homer’s Iliad and Odyssey

#8. Seven Philosophical Problems (English translation of Problematica Physica, 1662)

Share