Danh mục ebooks

TÁC PHẨM CỦA WILLIAM BLAKE – CHIA SẺ EBOOKS

Written by Hunters

William Blake (1757 – 1827) là một họa sĩ, một nhà thơ người Anh. Ông sống vô danh chìm khuất trong hầu hết thời gian đời mình, chỉ đến sau này, người ta mới nhận ra ông là tinh túy của thơ ca lãng mạn và cả nghệ thuật thị giác, là cây cầu nối đánh dấu đoạn kết của thơ ca thế kỷ Ánh sáng, mở ra thời kỳ Lãng mạn của những John Keats và Percy Bysshe Shelley.

Thời của William Blake sống là thời tư tưởng Khai sáng lên ngôi, các nhà lý luận dùng thế mạnh của lý tính để bài bác những nội dung tôn giáo. Những con người của khoa học thực nghiệm cười khẩy những trải nghiệm tâm linh, và thế giới tinh thần trong tôn giáo nghiêng đổ. Giữa lúc đó, William Blake đứng về phía phi lý tính, ông triệt để tìm kiếm và trải nghiệm đời sống tinh thần, tìm đến những truyền thống xa xưa hơn cả Kitô giáo. Thơ và tiểu luận của ông huyền bí và nhiều biểu tượng mang tính triết học.


Book Hunter xin giới thiệu đến các bạn kho Ebook tuyển chọn và phân loại các tác phẩm của William Blake bằng Anh ngữ. Kho Ebook này được chia sẻ hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể download sách hoặc đọc online tùy ý, nhưng vui lòng không sử dụng ebook cho các mục đích tải xuống và bán trên các kênh ebook khác hoặc in ra để bán sách lậu.

Chúng tôi cũng rất mong những bạn hứng thú có thể tham gia dịch thuật lần lượt các tác phẩm mà các bạn tâm đắc. Nếu có nhu cầu tham gia dịch, xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info.bookhunter@gmail.com . 

Link download và đọc online: https://1drv.ms/f/s!Ahb6BuNCRXC73xupLuTB5pkDsUm6 

DANH MỤC TÁC PHẨM

I. Tác phẩm tâm linh

1. Songs of Innocence and of Experience
2. The book of Thel
3. The Marriage of Heaven and Hell
4. Visions of the Daughters of Albion
5. Continental prophecies
6. There is No Natural Religion
7. The First Book of Urizen
8. blake_All_Religions_Are_One
9. The Book of Los
10. Book of Ahania
11. The_prophetic_books_of_William_Blake,_Milton
12. Jerusalem The Emanation of the Giant Albion

II. Các tác phẩm khác

1. Poetical Sketches
2. Island in the Moon
4. blake_A_Song_of_Liberty
5. The Four Zoas
6. Tiriel

Share