Sự kiện

[THÁNG 6] CÁC KHÓA VIẾT VÀ VĂN CHƯƠNG

Hunters
Written by Hunters

Chào các bạn,

Nếu bạn muốn cải thiện khả năng Viết, Sáng tác và Cảm thụ văn chương của mình, các bạn có thể đăng ký tham dự các khóa học về Viết và Văn chương của Book Hunter tổ chức. Các khóa Viết và cảm thụ văn chương không phải là khóa truyền động lực, chúng tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn những kiến thức căn bản nhất trong trình bày văn bản, đọc hiểu văn chương và sáng tác văn chương.

#1. ĐỂ CÓ BÀI VIẾT HAY 

Hình thức học: 6 buổi lý thuyết có giảng viên hướng dẫn + 2 tháng bài tập hỗ trợ qua email + Học liệu

#2. ĐỌC VĂN – CẢM VĂN – HIỂU VĂN (Bắt đầu sau 20/6)

Hình thức học: 8 video lý thuyết + 6 tháng bài tập hỗ trợ +  bộ học liệu gồm nhiều đầu sách phê bình, lý luận

#3. PHƯƠNG PHÁP SÁNG TÁC VĂN CHƯƠNG (Bắt đầu sau 20/6)

Hình thức học: 8 video lý thuyết + 6 tháng bài tập hỗ trợ +  bộ học liệu gồm nhiều đầu sách phê bình, lý luận

Share