Sáng tác Thơ

THIÊN HẠ KHÔNG MÀU

Hà Thủy Nguyên
Written by Hà Thủy Nguyên

Sương mưa lạnh lạnh ám không gian

Mệt mỏi giăng giăng buồn nhân thế

Ta im lặng đếm thời thời trôi lặng lẽ

Đếm tiếng ồn rơi tõm tõm hư vô

Đếm mùa mùa quay vòng trong vô nghĩa

Đếm linh hồn tàn lụi giữa đêm đông

 

Vạn sắc trôi qua

Ta ngồi thinh lặng

Thiên hạ xôn xao

Ta im bóng

Vạn hình không động

Thiên hạ không màu

Giọt nghĩ suy đọng nhành hoa trắng

 

Sương này sương, ướp lạnh hồn hoa

Mưa này mưa, ai phác màu thủy mặc

Này hoa, hoa hãy tắt hương

Cho ta lặng lẽ

Cho hơi nhè nhẹ

Vương gót tha nhân

Ta hiển lộ chân thân

Lời đếm cũng về không

 

Không, không, không là không, không, không

 

Hà Thủy Nguyên

Share