Sáng tác Thơ

Thời gian ta đang tắm

Hunters
Written by Hunters

Thế giới không rộng lắm.
Nhỏ bằng hạt bụi thôi.
Thời gian ta đang tắm.
Tất cả đã qua rồi.

Ta đóng đinh tim ta.
Cho hồn tan vô lượng.
Nói gì đây thánh giá.
Trường cửu dưới phong sương.

Ta nhắc mãi tên ta.
Dù chỉ là hư ảo.
Như sóng biển kêu gào.
Tan vào đêm vô tận.

Ta không thấy mắt ta.
Chắc gì là hư ảnh.
Kẻ lặng lẽ nhìn quanh.
Nào có phải chân hình.

Huyễn hoặc và huyễn hoặc
Chỉ trừ sự huyễn hoặc.
Bóng trăng soi mặt nước.
Cũng chỉ là mưa sa.

Thế giới không rộng lắm.
Nhỏ bằng hạt bụi thôi.
Thời gian ta đang tắm.
Tất cả đã qua rồi.

Nhất Tâm

Share