Thực trạng nông nghiệp

Thức tỉnh trước khi quá trễ: Liên Hợp Quốc kêu gọi quay về với Nông nghiệp hữu cơ

Hunters
Written by Hunters

Thậm chí khi chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy sử dụng các biện pháp canh tác bằng tăng cường hóa học và chịu sự chi phối từ các tập đoàn như các giống cây biến đổi gen và chỉ tập trung vào một giống cây trồng duy nhất trên diện rộng, Liên Hợp Quốc đã gióng lên hồi chuông khẩn cấp cảnh báo rằng chúng ta cần phải quay trở lại để phát triển một hệ thống bền vững hơn, tự nhiên hơn và hữu cơ hơn.
Đó là điểm chủ chốt trong ấn phẩm mới nhất từ Uỷ ban Thương mại và Phát triển của Liên hiệp quốc (UNCTAD) có tên “Nhìn lại thương mại và môi trường năm 2013: Thức tỉnh trước khi quá muộn” (“Trade and Environment Review 2013: Wake Up Before It’s Too Late”), từ sự đóng góp của hơn 60 chuyên gia trên khắp thế giới.

Bìa của bản báo cáo trông giống như một bộ phim tài liệu hay một bộ phim bom tấn của Holywood, và đặc tính bi kịch của tựa đề này không thể bị xem nhẹ: Đã đến lúc nhanh chóng quay lại với những cội rẽ của canh tác tự nhiên.
Những phát hiện trong bản cáo cáo này có vẻ là dư âm của bản Báo cáo tháng 12 năm 2010 của Liên Hợp Quốc trên nhiều phương diện, đó là bản báo cáo đã chỉ ra một điều thiết yếu rằng việc canh tác hữu cơ dựa trên mô hình nhỏ là câu trả lời cho vấn đề “nuôi sống thế giới”, không phải là thực phẩm biến đổi gen và chuyên canh.

Theo báo báo cáo mới của UN, những thay đổi lớn là điều cần thiết trong thực phẩm, nông nghiệp và hệ thống thương mại, với một xu hướng mới chuyển dịch sang kiểu nông dân địa phương canh tác trên quy mô nhỏ và các hệ thống thực phẩm được khuyên dùng.
Sự đa dạng trong canh tác, giảm thiểu việc sử dụng phân bón và các thay đổi khác là vô cùng cần thiết, theo bản báo cáo, điều này được ghi chú trong bài báo từ Viện chính sách Nông nghiệp và Thương Mại.

Nó cũng viết rằng những nguyên tắc thương mại toàn cầu nên được cải cách nhằm đạt được những mục tiêu này. Nhưng đáng tiếc, những hiệp định thương mại lớn như TPP và TTIP lại hướng tới những điều hoàn toàn ngược lại.
Viện chính sách Nông nghiệp và Thương Mại này cũng cho rằng các thỏa thuận chưa được thực hiện ấy “chủ yếu được thiết kế để gia tăng sức mạnh cho các thế lực tập đoàn đa quốc gia và các công ty tài chính trong nền kinh tế toàn cầu”, thay vì phản ánh nhu cầu cấp bách của một cuộc thay đổi trong nông nghiệp được miêu tả ở bản báo cáo mới nhất này.

Thậm chí an ninh toàn cầu có thể bị đe dọa theo bản bảo cáo này, bởi giá lương thực (và giá lương thực được dự đoán vẫn tiếp tục tang.

“Điều này ngầm ý một chuyển dịch nhanh và đáng kể từ sản xuất nông nghiệp theo mô hình công nghiệp, chuyên canh và phụ thuộc nhiều vào đầu vào tới các hệ thống sản xuất bền vững, tái thiết. Các hệ thống này cải thiện đáng kể năng xuất cho các nông trại quy mô nhỏ,” bản báo cáo kết luận.
Nguồn: althealthworks.com

Share

Leave a Comment