Category - Thơ

Sáng tác Thơ

Hành khất mơ

Khi nào tỉnh mộng… Vạn năm? Giấc mơ mải mê Nơi đáy vực Đáy vực sâu Có thực? Có thể là trước...