Category - Thơ

Sáng tác Thơ

Mộng cháy

Đúc chuông lớn vạn vòng ôm Tiếng vọng nuốt mấy hoàng hôn? Cất tháp cao dựng càn khôn Số mệnh nào...