Category - Truyện

Sáng tác Truyện

Thoại

Và, này vạn vật, ta đã tìm được người ta yêu. Thần cao quý của em, trần gian còn lại gì khi mảnh...