Sáng tác Thơ

Trăng mười ba

Minh Hùng
Written by Minh Hùng

Trăng mười ba lén ngậm đầu non
Cô nhân hóa sói đợi mòn
Tiếng tru vỡ kìm họng cháy
E gió động mành trăng buông

Trăng bồng ru ơi ả càn khôn
Chén ai quăng men dậy sóng cồn
Ngân giang nồng sao trăng lạnh
Trăng nằm đợi nữa một thi nhân?

Thu lộng cao để trăng còn xanh
Trăm năm nằm mộng giấc chẳng thành
Trăng nở thơm khẽ cười trăng ngạo
Người lại quên chăng?

Minh Hùng

Share