Sáng tác Thơ

TRĂNG XANH KHÉP LẠI CHỢ CHIỀU

Hà Thủy Nguyên
Written by Hà Thủy Nguyên

Đốt một trời hoa bướm

Còn lại gì? Hư Không

Thắp một vầng trăng xanh

Thế gian cười điên loạn

 

Này kẻ xàm ngôn nơi đất chợ

Này kẻ đeo mặt nạ cứu nhân

Lảm nhảm điều chi? Léo nhéo những gi?

Này đạo, này tình

Tan trong trường lực

Ngôi lời tan tác

Ngộ lời thành rác

Rác tung dáo dác chợ chiều

 

Xanh xanh nguyệt quang

Mang mang hoa bướm

Chập chờn hư

Chập chờn không

Ai kẻ đoái hoài…

 

Rác và rác và rác

Cuốn trôi lại cuốn trôi

Ngộ lời giác ngộ

Rác ngộ lời rác ngộ

Vãn chợ rồi

Duy ngã độc thanh

Thanh thanh vầng nguyệt lạnh

Trống điểm vào canh…

 

Phất phơ hoa rụng

Bướm rải sắc xanh

Điệu cười man im bặt  giữa vô cùng

Lời tan rã

Thơ nồng men…

 

Hà Thủy Nguyên

Share