Văn hóa đọc

Tự do học thuật

Hà Thủy Nguyên
Written by Hà Thủy Nguyên

Tự do học thuật không phải một khái niệm mà là một giá trị cần khẳng định để tạo dựng một nền tri thức cởi mở, khách quan và hệ thống. Thúc đẩy tự do học thuật là một trong những hoạt động quan trọng của Book Hunter với tôn chỉ như sau: “Tôi không đồng ý với những gì bạn nói, nhưng tôi sẽ đấu tranh đến chết để bảo vệ quyền được nói ra điều đó của bạn”

551779_484944164890366_920063053_n

Trong các hoạt động thúc đẩy Tự do học thuật, Book Hunter nhấn mạnh những điểm sau:

– Tạo kênh truyền thông xã hội dành cho các học giả thông qua website Book Hunter và các buổi Idea Hunting.

– Tạo dựng một cộng đồng độc giả thông minh, có nhận thức và trình độ cao, có khả năng thẩm định các tác phẩm học thuật và sáng tạo.

– Cộng đồng độc giả này sẽ lên tiếng bảo vệ những trường hợp bất công trong giới học thuật và góp phần giải quyết các mâu thuẫn của các giới học giả, giới trí thức.

– Khuyến khích tự do thông tin trong vấn đề tư liệu để tạo ra hệ thống thông tin tuần hoàn giữa giới học giả, giới trí thức và công chúng.

Giới trí thức có vai trò như những nhà phản biện xã hội, cố vấn cho chính phủ và lên tiếng khi chính phủ làm sai. Nhưng giới trí thức cũng cần bị kiểm soát bởi chính công chúng để tránh trường hợp các trí thức kéo bè kết cánh thâu tóm giới học thuật Việt Nam. Vậy nên, với sự tăng trưởng nhận thức của công chúng thì tự do học thuật là một nhu cầu thiết yếu, không phải chỉ dừng ở góc độ các tác giả được quyền lên tiếng, mà còn cả những người đọc được quyền lên tiếng.

Mời đọc thêm: Tự do học thuật – Nền tảng vững chắc để Việt Nam trỗi dậy

Share

Leave a Comment