Danh mục ebooks

Tủ sách Dẫn nhập rất ngắn của Oxford University Press – Chia sẻ ebooks

Hunters
Written by Hunters

Very Short Introductions (Dẫn nhập rất ngắn) là bộ sách dài kì của nhà xuất bản Oxford University Press.  

Very Short Introductions cung cấp những giới thiệu độc đáo và xúc tích về nhiều lĩnh vực – từ Islam cho tới Xã hội học, từ Chính trị tới Cổ điển, từ Lý thuyết văn Văn học tới Lịch sử. Không chỉ đơn thuần là một cuốn sách giáo khoa với nhiều khái niệm, mỗi tập sách đều cung cấp những tranh luận sôi nổi, trái chiều, dù hay mang tính khiêu khích nhưng luôn cân bằng và hoàn chỉnh về các vấn đề trọng tâm của chủ đề. Mỗi một tập sách Dẫn nhập lại đưa ra một lịch sử tiến hóa của chủ đề qua các câu hỏi, nó hiển hiện cách một chủ đề phát triển và ảnh hưởng tới xã hội của chúng ta như thế nào. Nhiều tập sách còn được đi kèm bởi các hướng dẫn cách đọc của chính tác giả, những chuyên gia hàng đầu về chủ đề mà mỗi cuốn sách bàn tới. Tập đầu tiên của bộ sách có tên Classics (nghĩa: “Cổ điển”) được xuất bản năm 1995 và đến nay gần 600 tập đã được ra mắt người đọc. 

———–

Book Hunter xin giới thiệu đến các bạn kho Ebook của bộ sách Dẫn nhập rất ngắn của Oxford University Press bằng Anh ngữ. Kho Ebook này được chia sẻ hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể download sách hoặc đọc online tùy ý, nhưng vui lòng không sử dụng ebook cho các mục đích tải xuống và bán trên các kênh ebook khác hoặc in ra để bán sách lậu.

Chúng tôi cũng rất mong những bạn hứng thú có thể tham gia dịch thuật lần lượt các tác phẩm mà các bạn tâm đắc. Nếu có nhu cầu tham gia dịch, xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info.bookhunter@gmail.com . 

Link download và đọc online: https://1drv.ms/f/s!Ahb6BuNCRXC72F5gTLNxO3CVeL3y

DANH MỤC EBOOK:

 1. A very short introdution of everything
 2. African history
 3. American Political Parties and Elections
 4. Anarchism
 5. Ancient Egypt
 6. Ancient Philosophy
 7. Ancient Warfare
 8. Anglicanism
 9. Antisemitism
 10. Archeology
 11. Aristotle
 12. Autism
 13. Barthes
 14. Bestsellers
 15. Biblical Archaeology
 16. Buddhism
 17. Buddhist Ethics
 18. Capitalism
 19. Catholicism
 20. Chaos
 21. Christian Art
 22. Christianity
 23. Citizenship
 24. Classical Mythology
 25. Clausewitz
 26. Communism
 27. Consciousness
 28. Contemporary Art
 29. Continental Philosophy
 30. Dada and Surrealism
 31. Domocracy
 32. Decartes
 33. Design
 34. Dinosaurs
 35. Documentary Film
 36. Dreaming
 37. Economics
 38. Egyptian Myth
 39. Engels
 40. Ethics
 41. Existentialism
 42. Fascism
 43. Feminism
 44. Film Music
 45. Fossils
 46. Foucault
 47. Free Will
 48. Fundamentalism
 49. Game Theory
 50. Gandhi
 51. Geopolitics
 52. German Literature
 53. German Philosophy
 54. Global Catastrophes
 55. Global Warming
 56. Globalization
 57. Habermas
 58. Heidegger
 59. Hieroglyphs
 60. History
 61. HIV-AIDS
 62. Human Evolution
 63. Human Rights
 64. Ideology
 65. Indian Philosophy
 66. International Migration
 67. International Relations
 68. Islamic History
 69. Jounalism
 70. Kabbalah
 71. Kafka
 72. Kierkegaard
 73. Law
 74. Lincoln
 75. Literary Theory
 76. Machiavellia
 77. Marx
 78. Medical Ethics
 79. Medieval Britain
 80. Memory
 81. Modern Art
 82. Modern China
 83. Modern Ireland
 84. Modern Japan
 85. Mormonism
 86. Music
 87. Myth
 88. Nationalism
 89. Nelson Mandela
 90. Neoliberalism
 91. Newton
 92. 19th century Britain
 93. Northern Ireland
 94. Nothing
 95. Nuclear Weapons
 96. Particle Physics
 97. Philosophy
 98. Philosophy of Law
 99. Philosophy of Science
 100. Photography
 101. Plato
 102. Political Philosophy
 103. Politics
 104. Postmodernism
 105. Presocratic Philosophy
 106. Privacy
 107. Progressivism
 108. Psychiatry
 109. Quantum Theory
 110. Racism
 111. Relativity
 112. Renaissance Art
 113. Rousseau
 114. Russell
 115. Russian Literature
 116. Schopenhauer
 117. Science and Religion
 118. Scotland
 119. Sexuality
 120. Sikhism
 121. Socialism
 122. Statistics
 123. Stuart Britain
 124. Superconductivity
 125. Terrorism
 126. The Apocryphal Gospels
 127. The Brain
 128. The Cold War
 129. The Crusades
 130. The Dead Sea Scrolls
 131. The Elements
 132. The European Union
 133. The First Revolution
 134. The Great Depression and the New Deal
 135. The history of Life
 136. The history of Time
 137. The Marquis de Sade
 138. The meaning of life
 139. The Old Testament
 140. The Quakers
 141. The Renaissance
 142. The Roman Empire
 143. The Russian Revolution
 144. The Soviet Union
 145. The Spanish Civil War
 146. The Tudors
 147. The U.S Congress
 148. The United Nations
 149. The Vikings
 150. The World Trade Organization
 151. Thomas Aquinas
 152. Tragedy
 153. 20th Britain
 154. Wittgenstein
 155. Writing and Script
Share